FANDOM


Gdy zdobywasz ser, lub gdy ratujesz myszy zdobywasz tak zwane doświadczenie. Dzięki doświadczeniu zdobywasz nowe poziomy, a dzięki poziomom możesz nabywać dodatkowe umiejętności dla szamana.

Lvlup

Nowy poziom

Zdobywanie doświadczenia jako mysz Edytuj

Gdy jesteś myszą za każdym razem gdy zdobędziesz ser dostajesz +10 punktów doświadczenia.

X xp chamane

Pasek postępu

Uwaga: Cyfry, które pojawiają się gdy zginiesz, lub gdy wejdziesz do norki (+1, +10, +12, +14, +16) nie oznaczają zdobywania doświadczenia, tylko punkty do rankingu w danym pokoju.

Zdobywanie doświadczenia jako szaman Edytuj

Doświadczenie zdobyte za uratowanie myszek jest przyznawane pod koniec rundy. Za każdą z uratowanych myszek dostaje się pewną ilość punktów zależnie od poziomu i Trybu szamana.

Tryb normalny Tryb trudny Tryb boski
Poziom 1 - 30 3 5 5
Poziom 31 - 60 5 10 10
Poziom 61+ 10 20 20

Progi Edytuj

 • Poziom 19 - minimalny poziom, żeby mieć Tryb trudny (1000 uratowanych myszy dają 3000 doświadczenia)
 • Poziom 20 - Druid i Fizyk odblokowują się w Drzekach umiejętności
 • Poziom 27 - minimalny poziom by odblokować jedną umiejętność ze szczytu drzewka
 • Hhhh

  Jeśli nie wykorzystałaś/łeś jeszcze nowo zdobytych poziomów w Drzewku umiejętności ich ilość będzie ci się wyświetlać w lewym dolnym rogu ekranu gry.

  Poziom 35 - minimalny poziom, żeby mieć Tryb Boski (5000 uratowanych myszek w Trybie normalnym i 2000 w Trybie trudnym dają 24940 doświadczenia)
 • Poziom 53 - minimalny poziom by odblokować dwie umiejętności ze szczytu drzewka
 • Poziom 79 - minimalny poziom by odblokować trzy umiejętności ze szczytu drzewka
 • Poziom 105 - minimalny poziom by odblokować cztery umiejętności ze szczytu drzewka
 • Poziom 135 - minimalny poziom by odblokować pięć umiejętności ze szczytu drzewka
 • Poziom 273 - minimalny poziom by odblokować wszystkie umiejętności