FANDOM


New Canvas3

Szaman jest trochę bardziej skomplikowany niż zwykła myszka. Oprócz zwykłego sterowania może jeszcze

używać dodatkowych mocy i umiejętności.

Sterowanie Edytuj

Przycisk Akcja Uwagi
"F" Pokazuje wskazówkę Kliknięcie przycisku F podczas gdy jesteś szamanem spowoduje pokazanie się widgetu wskazówki, w którym musisz kliknąć na jeden ze znaczków, aby wskazówka się wyświetliła innym myszkom.
"B" Czerwony gwóźdź Gwoździe można przywołać tylko trzymając już jakiś przedmiot myszką (np deskę). Czerwony gwóźdź przyczepia się do mapy, ale bez żadnego oparcia może być obrotowy.
"C" Żółty gwóźdź Gwoździe można przywołać tylko trzymając już jakiś przedmiot myszką (np deskę). Żółty gwóźdź przyczepia się do innych przedmiotów stworzonych przez szamana. Nie jest obrotowy.
"V" Niebieski gwóźdź Gwoździe można przywołać tylko trzymając już jakiś przedmiot myszką (np deskę). Niebieski gwóźdź przyczepia się do innych przedmiotów stworzonych przez szamana. Jest obrotowy.
"J" Silnik Niebieski gwóźdź kręcący się w lewo
"N" Silnik Niebieski gwóźdź kręcący się w prawo
Spacja Przezroczystość obiektu Klikając spację obiekt, który akurat szaman trzyma staje się przezroczysty, lub jeśli był już przezroczysty staje się z powrotem namacalny.
"Z", "X", Shift, Ctrl, Kółko w myszce Obracanie przedmiotów
Cyfry 1-9 Wybieranie przedmiotu

Przywoływanie Edytuj

Ewqeqweqweqwqeww

Szaman może przywołać wiele obiektów. Aby to zrobić musi najpierw wybrać jeden z nich z listy w prawym dolnym rogu, lub przyciskając cyfry 1-9. Następnie musi przeciągnąć wybrany obiekt do siebie, tak aby znajdywał się w jego zasięgu. Pole zasięgu jest oznaczone okręgiem wokół szamana. Możesz teraz obracać, zmieniać przezroczystość przedmiotu, dodać gwóźdź i ustawić obiekt w odpowiednim miejscu. Ostanie co trzeba zrobić to przytrzymać lewy przycisk myszy aby przedmiot ostatecznie przywołać.